Hong Kong

Insgesamt 36 Münzen

1 Cent

 • Katalog-Nr.: 1
 • Jahr: 1902
 • Material: Bronze
 • Bemerkung: Edward VII.
 • Doppelt: Nein

5 Cents

 • Katalog-Nr.: 16
 • Jahr: 1949
 • Material: Ni-Me
 • Bemerkung:
 • Doppelt: Nein

10 Cents

 • Katalog-Nr.: 17
 • Jahr: 1950
 • Material: Ni-Me
 • Bemerkung:
 • Doppelt: Nein

50 Cents

 • Katalog-Nr.: 18
 • Jahr: 1951
 • Material: Cu-Ni
 • Bemerkung:
 • Doppelt: Nein

5 Cents

 • Katalog-Nr.: 19-2
 • Jahr: 1971
 • Material: Ni-Me
 • Bemerkung: Typ.2 Riffelrand
 • Doppelt: Nein

5 Cents

 • Katalog-Nr.: 19-1
 • Jahr: 1967
 • Material: Ni-Me
 • Bemerkung: Typ.1 Security Edge
 • Doppelt: Nein

10 Cents

 • Katalog-Nr.: 20-1
 • Jahr: 1963
 • Material: Ni-Me
 • Bemerkung: Typ.1 Security Edge
 • Doppelt: Nein

10 Cents

 • Katalog-Nr.: 20-2
 • Jahr: 1973
 • Material: Ni-Me
 • Bemerkung: Typ.2 Riffelrand
 • Doppelt: Nein

50 Cents

 • Katalog-Nr.: 21-2
 • Jahr: 1973
 • Material: Cu-Ni
 • Bemerkung: Typ.2 Riffelrand
 • Doppelt: Nein

1 Dollar

 • Katalog-Nr.: 22-1
 • Jahr: 1960
 • Material: Cu-Ni
 • Bemerkung: Typ.1 Security Edge
 • Doppelt: Ja

1 Dollar

 • Katalog-Nr.: 22-2
 • Jahr: 1973
 • Material: Cu-Ni
 • Bemerkung: Typ.2 / Riffelrand
 • Doppelt: Nein

10 Cents

 • Katalog-Nr.: 23
 • Jahr: 1982
 • Material: Ni-Me
 • Bemerkung:
 • Doppelt: Ja

20 Cents

 • Katalog-Nr.: 24
 • Jahr: 1975
 • Material: Ni-Me
 • Bemerkung:
 • Doppelt: Ja

50 Cents

 • Katalog-Nr.: 25
 • Jahr: 1979
 • Material: Ni-Me
 • Bemerkung:
 • Doppelt: Ja

1 Dollar

 • Katalog-Nr.: 26
 • Jahr: 1980
 • Material: Cu-Ni
 • Bemerkung:
 • Doppelt: Ja

2 Dollar

 • Katalog-Nr.: 27
 • Jahr: 1975
 • Material: Cu-Ni
 • Bemerkung:
 • Doppelt: Ja

5 Dollar

 • Katalog-Nr.: 28
 • Jahr: 1976
 • Material: Cu-Ni
 • Bemerkung:
 • Doppelt: Ja

10 Cents

 • Katalog-Nr.: 41
 • Jahr: 1989
 • Material: Ni-Me
 • Bemerkung:
 • Doppelt: Ja

20 Cents

 • Katalog-Nr.: 42
 • Jahr: 1988
 • Material: Ni-Me
 • Bemerkung:
 • Doppelt: Ja

50 Cents

 • Katalog-Nr.: 43
 • Jahr: 1990
 • Material: Ni-Me
 • Bemerkung:
 • Doppelt: Nein

1 Dollar

 • Katalog-Nr.: 44
 • Jahr: 1989
 • Material: Cu-Ni
 • Bemerkung:
 • Doppelt: Nein

2 Dollar

 • Katalog-Nr.: 45
 • Jahr: 1987
 • Material: Cu-Ni
 • Bemerkung:
 • Doppelt: Nein

10 Cents

 • Katalog-Nr.: 50
 • Jahr: 1998
 • Material: Eisen / Me
 • Bemerkung:
 • Doppelt: Nein

20 Cents

 • Katalog-Nr.: 51
 • Jahr: 1993
 • Material: Ni-Me
 • Bemerkung:
 • Doppelt: Ja

50 Cents

 • Katalog-Nr.: 52
 • Jahr: 1993
 • Material: Eisen / Me
 • Bemerkung:
 • Doppelt: Nein

1 Dollar

 • Katalog-Nr.: 53
 • Jahr: 1997
 • Material: Eisen / Ni
 • Bemerkung:
 • Doppelt: Nein

2 Dollar

 • Katalog-Nr.: 54
 • Jahr: 1994
 • Material: Cu-Ni
 • Bemerkung:
 • Doppelt: Nein

5 Dollar

 • Katalog-Nr.: 55
 • Jahr: 2012
 • Material: Cu-Ni
 • Bemerkung: Security Edge
 • Doppelt: Ja

10 Dollar

 • Katalog-Nr.: 56
 • Jahr: 1995
 • Material: Bimetall
 • Bemerkung:
 • Doppelt: Ja

10 Cents

 • Katalog-Nr.: 58
 • Jahr: 1997
 • Material: Eisen / Me
 • Bemerkung: Sonderverwaltungsgebiet von China
 • Doppelt: Nein

20 Cents

 • Katalog-Nr.: 59
 • Jahr: 1997
 • Material: Ni-Me
 • Bemerkung: Sonderverwaltungsgebiet von China
 • Doppelt: Nein

50 Cents

 • Katalog-Nr.: 60
 • Jahr: 1997
 • Material: Eisen / Me
 • Bemerkung: Sonderverwaltungsgebiet von China
 • Doppelt: Nein

1 Dollar

 • Katalog-Nr.: 61
 • Jahr: 1997
 • Material: Cu-Ni
 • Bemerkung: Sonderverwaltungsgebiet von China
 • Doppelt: Ja

2 Dollar

 • Katalog-Nr.: 62
 • Jahr: 1997
 • Material: Cu-Ni
 • Bemerkung: Sonderverwaltungsgebiet von China
 • Doppelt: Nein

5 Dollar

 • Katalog-Nr.: 63
 • Jahr: 1997
 • Material: Cu-Ni
 • Bemerkung: Sonderverwaltungsgebiet von China
 • Doppelt: Nein

10 Dollar

 • Katalog-Nr.: 64
 • Jahr: 1997
 • Material: Bimetall
 • Bemerkung: Sonderverwaltungsgebiet von China
 • Doppelt: Nein
German