Taiwan

Insgesamt 22 Münzen

1 Jiao

 • Katalog-Nr.: 3
 • Jahr: 1955
 • Material: Aluminium
 • Bemerkung:
 • Doppelt: Nein

1 Yuan

 • Katalog-Nr.: 6
 • Jahr: 0
 • Material:
 • Bemerkung:
 • Doppelt: Ja

1 Yuan

 • Katalog-Nr.: 14
 • Jahr: 1966
 • Material: Cu-Ni-Zink
 • Bemerkung: Jiang Jieshi
 • Doppelt: Nein

1 Jiao

 • Katalog-Nr.: 16
 • Jahr: 0
 • Material: Aluminium
 • Bemerkung:
 • Doppelt: Ja

5 Jiao

 • Katalog-Nr.: 17
 • Jahr: 0
 • Material:
 • Bemerkung:
 • Doppelt: Ja

1 Yuan

 • Katalog-Nr.: 18
 • Jahr: 1969
 • Material: Cu-Ni-Zink
 • Bemerkung: FAO
 • Doppelt: Nein

5 Yuan

 • Katalog-Nr.: 19
 • Jahr: 0
 • Material:
 • Bemerkung:
 • Doppelt: Nein

1/2 Yuan

 • Katalog-Nr.: 20
 • Jahr: 0
 • Material:
 • Bemerkung:
 • Doppelt: Ja

1 Yuan

 • Katalog-Nr.: 21
 • Jahr: 0
 • Material:
 • Bemerkung:
 • Doppelt: Ja

5 Yuan

 • Katalog-Nr.: 22
 • Jahr: 0
 • Material:
 • Bemerkung:
 • Doppelt: Nein

10 Yuan

 • Katalog-Nr.: 23
 • Jahr: 0
 • Material:
 • Bemerkung:
 • Doppelt: Nein

20 Yuan

 • Katalog-Nr.: 24
 • Jahr: 0
 • Material:
 • Bemerkung:
 • Doppelt: Nein

50 Yuan

 • Katalog-Nr.: 25
 • Jahr: 1992
 • Material: Ni-Me
 • Bemerkung:
 • Doppelt: Nein

50 Yuan

 • Katalog-Nr.: 26
 • Jahr: 1996
 • Material:
 • Bemerkung: Präsidentenpalast
 • Doppelt: Nein

50 Yuan

 • Katalog-Nr.: 27
 • Jahr: 2008
 • Material: Alu-Bro
 • Bemerkung: Sun Wen
 • Doppelt: Nein

10 Yuan

 • Katalog-Nr.: 31
 • Jahr: 1995
 • Material: Cu-Ni
 • Bemerkung:
 • Doppelt: Nein

10 Yuan

 • Katalog-Nr.: 37
 • Jahr: 1999
 • Material: Cu-Ni
 • Bemerkung:
 • Doppelt: Nein

10 Yuan

 • Katalog-Nr.: 39
 • Jahr: 2000
 • Material: Cu-Ni
 • Bemerkung:
 • Doppelt: Nein

10 Yuan

 • Katalog-Nr.: 43
 • Jahr: 2001
 • Material: Cu-Ni
 • Bemerkung: Sun Wen
 • Doppelt: Nein

10 Yuan

 • Katalog-Nr.: 60
 • Jahr: 2010
 • Material: Cu-Ni
 • Bemerkung: Chiang Ching-Kuo
 • Doppelt: Nein

10 Yuan

 • Katalog-Nr.: 61
 • Jahr: 2010
 • Material: Cu-Ni
 • Bemerkung: Chiang Wei-shui
 • Doppelt: Nein

10 Yuan

 • Katalog-Nr.: 63
 • Jahr: 2011
 • Material: Cu-Ni
 • Bemerkung: Dr. Sun Yat-Sen
 • Doppelt: Nein
German