Vatikan

Insgesamt 48 Münzen

Mezzo Baiocco

 • Katalog-Nr.: 0.43
 • Jahr: 1840
 • Material: Kupfer
 • Bemerkung: Gregor XVI / 1831-1845
 • Doppelt: Nein

1 Soldo

 • Katalog-Nr.: 0.80
 • Jahr: 1866
 • Material: Kupfer
 • Bemerkung: Pius IX / 1866-1867
 • Doppelt: Nein

20 Centesimi

 • Katalog-Nr.: 3
 • Jahr: 1936
 • Material: Nickel
 • Bemerkung: Pius XI / 1929-1937
 • Doppelt: Nein

50 Centesimi

 • Katalog-Nr.: 4
 • Jahr: 1934
 • Material: Nickel
 • Bemerkung: Pius XI / 1929-1937
 • Doppelt: Nein

50 Centesimi

 • Katalog-Nr.: 34
 • Jahr: 1942
 • Material: Stahl
 • Bemerkung: Pius XII / 1942-1946
 • Doppelt: Nein

5 Lire

 • Katalog-Nr.: 51.1
 • Jahr: 1951
 • Material: Aluminium
 • Bemerkung: P.M.AN.XIII / nur 1951
 • Doppelt: Nein

5 Lire

 • Katalog-Nr.: 51.3
 • Jahr: 1953
 • Material: Aluminium
 • Bemerkung: P.M.AN.XV / nur 1953
 • Doppelt: Nein

10 Lire

 • Katalog-Nr.: 63
 • Jahr: 1959
 • Material: Aluminium
 • Bemerkung: Johannes XXIII / 1959-1962
 • Doppelt: Nein

100 Lire

 • Katalog-Nr.: 75
 • Jahr: 1962
 • Material: Stahl
 • Bemerkung: Johannes XXIII / nur 1962
 • Doppelt: Nein

100 Lire

 • Katalog-Nr.: 84
 • Jahr: 1963
 • Material: Stahl
 • Bemerkung: Paul VI / MAX.AN.I / nur 1963
 • Doppelt: Nein

100 Lire

 • Katalog-Nr.: 84.3
 • Jahr: 1965
 • Material: Stahl
 • Bemerkung: Paul VI / MAX.A.I I I / nur 1965
 • Doppelt: Nein

50 Lire

 • Katalog-Nr.: 99
 • Jahr: 1967
 • Material: Stahl
 • Bemerkung: Paul VI / nur 1967
 • Doppelt: Nein

100 Lire

 • Katalog-Nr.: 100
 • Jahr: 1967
 • Material: Stahl
 • Bemerkung: Paul VI / nur 1967
 • Doppelt: Nein

2 Lire

 • Katalog-Nr.: 103
 • Jahr: 1968
 • Material: Aluminium
 • Bemerkung: FAO / nur 1968
 • Doppelt: Nein

10 Lire

 • Katalog-Nr.: 105
 • Jahr: 1968
 • Material: Aluminium
 • Bemerkung: FAO / nur 1968
 • Doppelt: Nein

50 Lire

 • Katalog-Nr.: 107
 • Jahr: 1968
 • Material: Stahl
 • Bemerkung: FAO / nur 1968
 • Doppelt: Nein

100 Lire

 • Katalog-Nr.: 108
 • Jahr: 1968
 • Material: Stahl
 • Bemerkung: FAO / nur 1968
 • Doppelt: Nein

100 Lire

 • Katalog-Nr.: 116
 • Jahr: 1969
 • Material: Stahl
 • Bemerkung: Paul VI / nur 1969
 • Doppelt: Nein

1 Lira

 • Katalog-Nr.: 118
 • Jahr: 1970
 • Material: Aluminium
 • Bemerkung: Paul VI / 1970-1977
 • Doppelt: Nein

2 Lire

 • Katalog-Nr.: 119
 • Jahr: 1971
 • Material: Aluminium
 • Bemerkung: Paul VI / 1970-1977
 • Doppelt: Nein

20 Lire

 • Katalog-Nr.: 122
 • Jahr: 1976
 • Material: Alu-Ni-Bro
 • Bemerkung: Paul VI / 1970-1977
 • Doppelt: Nein

50 Lire

 • Katalog-Nr.: 123
 • Jahr: 1975
 • Material: Stahl
 • Bemerkung: Paul VI / 1970-1976
 • Doppelt: Nein

50 Lire

 • Katalog-Nr.: 124
 • Jahr: 1977
 • Material: Stahl
 • Bemerkung: Paul VI / nur 1977
 • Doppelt: Nein

100 Lire

 • Katalog-Nr.: 125
 • Jahr: 1971
 • Material: Stahl
 • Bemerkung: Paul VI / 1970-1977
 • Doppelt: Nein

100 Lire

 • Katalog-Nr.: 140
 • Jahr: 1978
 • Material: Stahl
 • Bemerkung: Paul VI / nur 1978
 • Doppelt: Nein

20 Lire

 • Katalog-Nr.: 147
 • Jahr: 1979
 • Material: Alu-Ni-Bro
 • Bemerkung: Johannes Paul II / 1979-1980
 • Doppelt: Nein

100 Lire

 • Katalog-Nr.: 149
 • Jahr: 1979
 • Material: Stahl
 • Bemerkung: Johannes Paul II / 1979-1980
 • Doppelt: Nein

100 Lire

 • Katalog-Nr.: 155
 • Jahr: 1981
 • Material: Stahl
 • Bemerkung: Johannes Paul II / nur 1981
 • Doppelt: Nein

200 Lire

 • Katalog-Nr.: 156
 • Jahr: 1981
 • Material: Alu-Ni-Bro
 • Bemerkung: Johannes Paul II / nur 1981
 • Doppelt: Nein

100 Lire

 • Katalog-Nr.: 161
 • Jahr: 1982
 • Material: Stahl
 • Bemerkung: Johannes Paul II / nur 1982
 • Doppelt: Nein

100 Lire

 • Katalog-Nr.: 168
 • Jahr: 1983
 • Material: Stahl
 • Bemerkung: Johannes Paul II / nur 1983
 • Doppelt: Nein

200 Lire

 • Katalog-Nr.: 169
 • Jahr: 1983
 • Material: Alu-Ni-Bro
 • Bemerkung: Johannes Paul II / nur 1983
 • Doppelt: Nein

100 Lire

 • Katalog-Nr.: 177
 • Jahr: 1984
 • Material: Stahl
 • Bemerkung: Johannes Paul II / nur 1984
 • Doppelt: Nein

100 Lire

 • Katalog-Nr.: 185
 • Jahr: 1985
 • Material: Stahl
 • Bemerkung: Johannes Paul II / nur 1985
 • Doppelt: Nein

100 Lire

 • Katalog-Nr.: 192
 • Jahr: 1986
 • Material: Stahl
 • Bemerkung: Johannes Paul II / nur 1986
 • Doppelt: Nein

100 Lire

 • Katalog-Nr.: 199
 • Jahr: 1987
 • Material: Stahl
 • Bemerkung: Johannes Paul II / nur 1987
 • Doppelt: Nein

200 Lire

 • Katalog-Nr.: 200
 • Jahr: 1987
 • Material: Alu-Ni-Bro
 • Bemerkung: Johannes Paul II / nur 1987
 • Doppelt: Nein

20 Lire

 • Katalog-Nr.: 204
 • Jahr: 1988
 • Material: Alu-Ni-Bro
 • Bemerkung: Johannes Paul II / nur 1988
 • Doppelt: Nein

100 Lire

 • Katalog-Nr.: 206
 • Jahr: 1988
 • Material: Stahl
 • Bemerkung: Johannes Paul II / nur 1988
 • Doppelt: Nein

100 Lire

 • Katalog-Nr.: 213
 • Jahr: 1989
 • Material: Stahl
 • Bemerkung: Johannes Paul II / nur 1989
 • Doppelt: Nein

200 Lire

 • Katalog-Nr.: 214
 • Jahr: 1989
 • Material: Alu-Ni-Bro
 • Bemerkung: Johannes Paul II / nur 1989
 • Doppelt: Nein

500 Lire

 • Katalog-Nr.: 215
 • Jahr: 1989
 • Material: Bimetall
 • Bemerkung: Johannes Paul II / nur 1989
 • Doppelt: Nein

100 Lire

 • Katalog-Nr.: 220
 • Jahr: 1990
 • Material: Stahl
 • Bemerkung: Johannes Paul II / nur 1990
 • Doppelt: Nein

200 Lire

 • Katalog-Nr.: 221
 • Jahr: 1990
 • Material: Alu-Ni-Bro
 • Bemerkung: Johannes Paul II / nur 1990
 • Doppelt: Nein

100 Lire

 • Katalog-Nr.: 243
 • Jahr: 1993
 • Material: Cu-Ni
 • Bemerkung: Johannes Paul II / nur 1993
 • Doppelt: Nein

50 Lire

 • Katalog-Nr.: 319
 • Jahr: 2000
 • Material: Cu-Ni
 • Bemerkung: Johannes Paul II / nur 2000
 • Doppelt: Nein

200 Lire

 • Katalog-Nr.: 335
 • Jahr: 2001
 • Material: Alu-Ni-Bro
 • Bemerkung: Johannes Paul II / nur 2001
 • Doppelt: Nein

1000 Lire

 • Katalog-Nr.: 337
 • Jahr: 2001
 • Material: Bimetall
 • Bemerkung: Johannes Paul II / nur 2001
 • Doppelt: Nein
German